Exkurze pro děti z kroužku Robotiky při DDM Duha

V rámci podpory a spolupráce s kroužkem Robotiky při DDM Duha jsme dne 15. 4. 2019 uspořádali exkurzi pro děti ve věku 9 – 13 let. Společnost Rieter již několikátým rokem podporuje zájmové kroužky zaměřené na rozvoj technických znalostí a dovedností a podílí se tak na přípravě nové generace techniků v našem regionu.

Během exkurze jsme s dětmi navštívili provozy obrobny, kvality a textilní laboratoř. Obrobnou nás provedl p. Ondřej Procházka, který seznámil děti s výrobou dílců, frézováním a obráběním jednotlivých materiálů.

Na oddělení kvality je p. Lorenc s p. Zvárovou seznámili s různými způsoby měření a kontroly kvality. Děti si vyzkoušely měření posuvkou, jak digitální, tak i klasickou.

Poslední zastávka naší prohlídky nás zavedla do textilní laboratoře, kde dětem p. Janoušek vysvětlil fungování tryskového dopřádacího stroje, zaměřil se především na robotiku a děti si mohly zasoutěžit, zatipovat a získat drobnou odměnu.

Exkurze se konala v rámci kroužku, v odpoledních hodinách, proto bychom chtěli kolegům poděkovat, že si našli čas a zůstali zde do pozdních odpoledních hodin.