Exkurze pro mladé techniky

V rámci podpory a dlouhodobé spolupráce s volnočasovými kroužky při DDM jsme uspořádali dne 6. 12. 2022 exkurzi pro mladé techniky ve věku 9 – 13 let.

Naše společnost pravidelně podporuje a spolupracuje se zájmovými kroužky zaměřené na rozvoj technických znalostí a dovedností. Již několik let se podílíme na podpoře nové generace techniků v našem regionu.

V rámci exkurze mladí technici navštívili provozy obrobny, předváděcí sál textilní technologie a pracoviště Digitální podpory. Exkurze byla zaměřena především na robotizaci, automatizaci a programování. Na každém jednotlivém provozu se oslovení vedoucí snažili vyzdvihnout, vytipovat a představit právě tyto technologie v praxi.

Věříme, že exkurze byla pro mladé techniky přínosem a v zavedené spolupráci budeme pokračovat i v dalších letech.