Exkurze pro zahraniční studenty z Univerzity Pardubice

V rámci dlouhodobé spolupráce s Univerzitou Pardubice u nás proběhla exkurze pro zahraniční studenty účastnící se stáže na univerzitěExkurze se zúčastnilo celkem 20 studentů ze 6 zahraničních univerzit se svými lektory.

 

Jelikož se jednalo o studenty různých oborů, od chemiků přes ekonomy až po odborníky na zdravou výživu, snažili jsme se připravit program, který by byl zajímavý a srozumitelný i pro laiky.

 

Úvodem celého programu bylo uvítání v hotelu UNO a stručné představení firmy Richardem Bednářem, vedoucím našeho personalnáho oddělení. Poté se slova ujal vedoucí produktového oddělení Pavel Kousalík a promluvil o úseku „Products“ a jeho zaměření.

 

Následovala prohlídka areálu firmy, přičemž naší první zastávkou byly předváděcí sály rotorového a airspinningového stroje a textilní laboratoř, kterými nás zajímavě provedl Karel Boněk. Pokračovalo se návštěvou obrobny a montáží Drawframe, kde vše trpělivě vysvětlil Jan Čižmárik. Pavel Šerý poté studenty seznámil s provozem RCO, který byl posledním úsekem exkurze.

 

Na závěr chceme poděkovat všem vedoucím za odborný a velmi zajímavý výklad. Věříme, že i přes nevlídné počasí byla návštěva naší firmy pro studenty inspirací.

 

Studenti z Univerzity Pardubice při výkladu ve firmě Rieter.