Firma Rieter CZ opět podpořila Orlickoústeckou nemocnici

Opět jsme podpořili Orlickoústeckou nemocnici. 

Vedení orlickoústecké společnosti v čele s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem se na prahu roku 2019 opět rozhodlo podpořit nadační fond při Orlickoústecké nemocnici.

Jako firma, která aktuálně zaměstnává 600 pracovníků a patří tak k významným zaměstnavatelům regionu, patříme mezi pravidelné donátory. Na chod nemocnice v Ústí nad Orlicí firma jsme přispěli již celkem desetkrát. 

Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán při setkání uspořádaném v prostorách firmy Rieter CZ dne 31. 1. 2019. Z rukou Jana Lustyka šek přijal Josef Hájek, primář ORL a člen představenstva nadačního fondu „S námi je tu lépe!“ Slavnostního předání šeku se zúčastnili také Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí a dále zástupci médií.

Účastníci měli letos možnost shlédnout výrobní a vývojové prostory donátora. Jan Lustyk v rámci svého vystoupení sdělil důvody, které vedou orlickoústeckého výrobce textilních strojů k dlouhodobé podpoře místního zdravotnického zařízení. Josef Hájek se ve svém poděkování věnoval především historii finanční podpory věnované pravidelně na rozvoj Orlickoústecké nemocnice ze strany firmy. Martin Netolický poté mj. zmínil i využití vyřazené zdravotnické techniky v nemocnicích na Ukrajině. Jan Lustyk zakončil setkání probíhající ve velmi příjemné atmosféře sdělením, že společnost hodlá i v budoucích obdobích v této důležité části sponzorských aktivit společnosti Rieter CZ pokračovat.