Rieter CZ tradičně podporuje Orlickoústeckou nemocnici

Rieter CZ tradičně podporuje Orlickoústeckou nemocnici

 

Vedení naší společnosti v čele s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem se opět rozhodlo podpořit přímo Orlickoústeckou nemocnici.

Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán dne 25.5.2021 při setkání uspořádaném v prostorách nemocnice. Z rukou Jana Lustyka šek přijala paní Mgr. Hana Maršíková (náměstkyně ošetřovatelské péče). Předání šeku se zúčastnili také MUDr. Josef Hájek (primář ORL) a MUDr. Vratislav Dědek (náměstek léčebné péče). Dar bude využit pro dobudování a provoz vakcinačního centra proti onemocnění COVID-19.

Již dříve naše společnost Rieter CZ s.r.o. přispěla materiálně také výbavou pro prostory vakcinačního centra.  

„Přejeme si, aby bylo toto centrum maximálně využito, protože očkování je pravděpodobně nejúčinnější nástroj proti onemocnění COVID-19 a umožní rychlejší návrat k normálnímu životu“, řekl na setkání J. Lustyk.

 

Naše firma patří mezi pravidelné donátory a na chod nemocnice v Ústí nad Orlicí firma přispěla již celkem dvanáctkrát.

 

HR